خریدبلیط «لاتاری» و «به وقت شام» درنمازجمعه!

خریدبلیط «لاتاری» و «به وقت شام» درنمازجمعه!

، گروهی از جوانان شهرستان سبزوار در اقدامی جالب برای کمک به دیده شدن فیلم‌های «به وقت شام» و «لاتاری» سانس‌هایی از سینمای شهر را به طور کامل برای اکران اختصاصی این دو فیلم اجاره کرده‌‌، سپس از طریق معرفی فیلم در تریبون نمازجمعه، ارتباطات رسانه‌ای و مردمی خودشان برای این فیلم‌ها تبلیغ و در نمازجمعه بلیط فروشی کردند و توانستند تمام بلیط‌های موجود را با قیمت رسمی به فروش برسانند.

پس از این اقدام به خاطر استقبال زیاد مردم سبزوار، اکران این دو فیلم به سانس‌های فوق العاده رسید؛ اتفاقی که پیش از این، در این شهر رخ نداده بود.

منبع:خبرگزاری دانشجو